Vilka krav ställs på ekonomisk information i en ekonomi som organiseras kring gemensamt ägande av våra produktiva resurser och en decentraliserad demokratisk planeringsprocess?

Med utgångspunkt i den deltagarekonomiska modellen utforskar boken hur bokföring och redovisningsprinciper skulle kunna utformas i en ekonomi baserad på självförvaltning, rättvisa och samarbete i stället för som idag på girighet och konkurrens.

Deltagarekonomi

Deltagarekonomi, eller Participatory Economics, är en modell för en ny ekonomi baserad på demokrati, rättvisa och ekologisk hållbarhet, och utgör ett alternativ till vårt nuvarande ekonomiska system. Modellen bygger på gemensamt ägande av produktiv egendom samt självförvaltade arbetsplatser och grannskapsråd.

Ta reda på mer →

Om författaren

Anders Sandström är civilekonom med examen från Uppsala universitet. Han är en av grundarna av Parecon Sverige, en organisation som arbetar för ökad kunskap om den deltagarekonomiska modellen.

Kontakt

Om man har frågor eller synpunkter, eller vill ha en personlig presentation av boken, går det bra att kontakta mig på.

anders(at)anarchistaccounting.info